Enerji Çözümleri

Petrol ve Doğalgaz Kuyu Toplama ve İletim Boru Hatları

- Kuyubaşı Akış Hatları

- Güzergah Çalışmaları

- Kanal Kazısı ve Özel Geçişler

- Kaynak, Kaynak İzolasyonu ve Kaynak Muayeneleri

- Hot-tap

- Tie-in İşlemleri

- Katodik Koruma

- Hidrostatik Test ve Devreye Alma

- Saha Toplama Manifoldları

 

Petrol ve Doğalgaz Üretim İstasyonları

- İstasyon Giriş Manifoldları

- API 12 J Separator İmalat, Montaj ve Devreye Alma

- API 12 L Isıtıcılı Emülsiyon Kırıcılar İmalat, Montaj ve Devreye Alma

- Serbest Su Tutucular İmalat, Montaj ve Devreye Alma

- Alev Bacaları İmalat, Montaj ve Devreye Alma

- API 650 Petrol Stok Tankları İmalatı

- EN 12285-2 Tank İmalatları

- Tanker Yükleme Tesisleri

- Komple İlk veya Kalıcı Üretim Tesisi İnşaatı

- Doğalgaz Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonları İnşaatı